La ruta consisteix en una visita pels espais de treball de les cooperatives en les que aquestes es puguin presentar i també per tal que les joves puguin fer preguntes en format entrevista, amb possible debat. Les rutes presencials visitaran 2-3 cooperatives per tal de poder aprofundir en el coneixement de la seva activitat i funcionament

" />

Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transformESS.RutESS: Coneixem els sectors de desenvolupament estratègic de l'Economia Social i Solidària

Recipients

- Joves de 3r i 4t d'ESO - a partir de 14 anys
- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 18 anys
- Joves d'esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Pedagogical objectives

Percebre el cooperativisme com una alternativa al model econòmic actual.

Comprendre com es desplega l'ESS per cobrir els cicles de l'activitat econòmica.

Conèixer la base social i territorial del model cooperatiu dels projectes socioeconòmics i segons sectors econòmics o proposta de valor similar.

Conèixer de primera mà experiències singulars dels projectes socioeconòmics que visitaran les joves.

Interactuar i debatre entre les joves i les persones de les experiències socioeconòmiques visitades.

Methodology

Ruta amb visita dels espais de treball de les cooperatives on s'estableix una presentació per part d'aquestes i una entrevista de les joves cap a les cooperatives. Possible debat sobre els fets experiencials i propostes de valor de les cooperatives.

Duration and participants

3 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE