Durant la sessió es posaran sobre la taula les diferents característiques i vessants per analitzar si un lloc de treball és digne i sostenible.

" />

Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#TransformESS: AlternativESS, defensem un treball més just i divers!

Recipients

La proposta està dirigida tant a adolescents de 14-15 anys com a joves més grans de 15 anys. Per tant, el taller està dirigit a alumnat de 3r i 4rt d¿ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional (Grau Mitjà i Grau Superior), Programes de Formació i Inserció (antics Programes de Qualificació Professional Inicial), Programes de Diversificació Curricular (per exemple, Unitats d'Escolarització Compartida), Educació d'adults, i Educació Especial, Jovent d'esplais, agrupaments.

Pedagogical objectives

- Prendre consciència de què vol dir que un lloc de treball sigui sostenible i digne.

- Conèixer les eines bàsiques legals per defensar els seus drets com a treballador.

- Entendre el sindicalisme i el cooperativisme com a formes viables per a generar llocs de treball sostenibles i dignes i per defensar els drets dels treballadors.

- Comprendre que el treballador, a més de drets, té uns deures respecte al projecte amb el qual es vincula el seu lloc de feina.

Methodology

La càpsula combina fórmules expositives amb d¿altres més participatives i dinàmiques, com

ara bombolles de calor, termòmetres de posicionament, cafè rodant i debat en silenci. Es

tracta de dinàmiques que permeten extreure opinions del grup, així com facilitar el

posicionament personal de les participants a partir de conceptes clau, casos i experiències

reals i hipotètiques. Aquestes metodologies combinen la paraula oral i escrita amb exercicis en

moviment i amb el cos, alternant formats on es treballa amb tot el grup amb formats on es

treballa en grups petits i fins i tot individualment. Això permet treballar a partir de diferents

canals expressius i recollir totes les veus, fent una sessió més inclusiva i atenta a la diversitat

del grup

Duration and participants

2h 30 alumnes

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE