Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici

Xarxa de Coneixement de Porta22

El centre Porta22, de Barcelona Activa, ha treballat des dels seus inicis en una lògica col·laborativa de coneixement que ha permès construir una xarxa estable de partners: la Xarxa de Coneixement de Porta22. Aquesta relació amb agents i entitats del territori ha permès poder apropar a la ciutadania la realitat d'un mercat de treball en constant transformació, l'evolució dels sectors econòmics de la ciutat i les oportunitats professionals que s'hi generen.

Aquesta Xarxa de Coneixement està formada per partners o Socis de Coneixement d'acord al seu àmbit d'experiència o d'actuació:

Socis de Coneixement del Món Acadèmic: vinculats al món educatiu i a la formació en qualsevol nivell, col·laboren amb Porta22 en la posada en marxa de programes d'orientació acadèmica i professional.

Socis de Coneixement de Sector: coneixedors de la realitat d'un sector econòmic determinat, col·laboren amb el Centre Porta22 per a definir les tendències sectorials en termes d'ocupació i sortides professionals.

Socis de Coneixement del Món Laboral: propers a la realitat del món laboral i dels diferents professionals, col·laboren en la definició d'oportunitats i en la posada en marxa d'accions d'orientació i recerca de feina per als seus col·lectius.

Socis de Coneixement del Món Empresarial: empreses privades que també són actors clau del mercat laboral i que volen comprometre's amb els objectius de Porta22 i vincular-se al projecte.

Cadascun d'aquests partners col·labora en aquelles àrees o especialitats en les quals pot aportar el seu coneixement. La relació que s'estableix entre les dues parts és sempre en clau de col·laboració tractant de trobar estratègies que afavoreixin el treball en aliança per a assolir objectius comuns o complementaris.

Socis institucionals


Socis de Coneixement del Món acadèmic


Socis de Coneixement dels Sectors


Socis de Coneixement del Món Laboral


Socis de Coneixement del Món Empresarial


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE