Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Interessos Professionals

Recipients

Versió inicial:
- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Versió avançada:
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

  • Valorar el perfil d'interessos i motivacions professionals de l'alumnat.
  • Relacionar els propis interessos amb les sortides professionals.
  • Analitzar les ocupacions de major interès per l'alumnat, identificant els requisits formatius i personals, així com les tasques i característiques de l'ocupació.

Methodology

  • Expositiva, exploratòria i participativa.
  • Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per professionals de l'orientació.

Duration and participants

Durada de 2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

  • L'alumnat ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
  • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE