Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Currículum vitae i Carta de presentació

Recipients

Versió inicial:
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Versió avançada:
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

 • Reconèixer i identificar què és un currículum, quines són les tipologies més utilitzades i quins són els apartats essencials en un CV.
 • Reconèixer i identificar què és una carta de presentació, quines tipologies de carta hi ha i quins són els diferents apartats que la componen.
 • Oferir eines i recursos per confeccionar un bon currículum i una carta de presentació.
 • Guanyar criteri per a identificar quin model de CV s'ajusta més a cada cas.
 • Posar en valor l'autocandidatura com a via d'accés al mercat laboral.
 • Obtenir les estratègies i recursos necessaris per a poder redactar una carta de presentació i un CV.
 • Consolidar el coneixement de l'ús de les cartes de presentació.
 • Adquirir coneixements i eines des d'un enfocament lúdic que fomenti la col·laboració i la participació.

Methodology

 • Metodologia activa en la qual es proposaran exercicis teòrics i pràctics.
 • Es farà ús de principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions gràfiques.
 • Exercicis pràctics individuals i grupals per garantir un òptim aprenentatge.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

 • Cada alumne ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
 • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE