Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Person > Training

Training

Do you need further training or education? What type of qualifications do you need? Do you know what training centres and schools there are in your city? Do you know that lifelong learning and ongoing training represent key factors for professional success? In this section you will find information on possibilities of formal education and training that you can access, as well as their characteristics.

Documents (1 of 1)

What to do after completing your GCSE's? Structure of the education system

07-2011 |  | English | beginner

¿Are you in your first or second GCSE year and want to know what options you have? this document provides you with the the information you need to decide

¿Are you in your first or second GCSE year and want to know what options you have? this document provides you with the the information you need to decide on your studies and orient your career path. In addition, you also have interesting web links where you can find more information.

Author: Barcelona Treball
Publishing date: 07-2011

Open

Useful links (5 of 5)

Cercador de centres i ensenyaments

11-2015 |  | Catalan | beginner

Cercador de centres i ensenyaments de la Generalitat de Catalunya. Es poden realitzar cerques per tipus de centres i ensenyaments que existeixen a Catalunya: ensenyaments règim general, règim especial

Cercador de centres i ensenyaments de la Generalitat de Catalunya. Es poden realitzar cerques per tipus de centres i ensenyaments que existeixen a Catalunya: ensenyaments règim general, règim especial i segons el sistema educatiu estranger.

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu

Coaching personal: la mejor manera de alcanzar tus objetivos personales

03-2010 |  | Spanish | beginner

Una bona manera d'assegurar-se l'assoliment dels objectius que ens hem marcat és dissenyar un pla d'acció abans de començar amb el nostre "projecte". En aquest pla d'acció es defineix

Una bona manera d'assegurar-se l'assoliment dels objectius que ens hem marcat és dissenyar un pla d'acció abans de començar amb el nostre "projecte". En aquest pla d'acció es defineix el procés per la consecució de l'objectiu, punt per punt, i es temporalitzen aquests passos al llarg d'un cronograma o línea del temps. En aquest article es recomana començar a planificar des del final, a la inversa del que estem acostumats.

Author: Samsó, Raimon
Font: Excellence
Date of issue: 02-03-2010

http://www.e-excellence.es/?mmod=staticContent&IDf=152#

CIDEAD - Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia

08-2018 |  | Spanish | beginner

El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), ofereix formació a distancia en estudis primaris, ESO o batxillerat a persones residents a l'estranger o

El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), ofereix formació a distancia en estudis primaris, ESO o batxillerat a persones residents a l'estranger o que per causes excepcionals no poden assistir a un centre ordinari d'educació.

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cidead/portada.html

Institut Obert de Catalunya (IOC)

05-2019 |  | Catalan | beginner

L'IOC va néixer a partir de la integració en un únic centre de tres iniciatives ja existents en matèria de formació no presencial, gestionades des del Departament d'Ensenyament: l'Instituto

L'IOC va néixer a partir de la integració en un únic centre de tres iniciatives ja existents en matèria de formació no presencial, gestionades des del Departament d'Ensenyament: l'Instituto Nacional de Bachillerato a distancia, el graduat en educació a distància per a persones adultes i l'FP oberta. L'IOC té un campus propi sobre plataforma moodle, que integra tots els estudis que oferta i una Secretaria virtual amb funcions d'oficina virtual

http://ioc.xtec.cat/educacio

more LinksProfessional interests testtheKey.Skills Job Interview
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE