Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Person > Training

Training

Do you need further training or education? What type of qualifications do you need? Do you know what training centres and schools there are in your city? Do you know that lifelong learning and ongoing training represent key factors for professional success? In this section you will find information on possibilities of formal education and training that you can access, as well as their characteristics.

Documents (1 of 1)

Mapa conceptual: Sistema educatiu

07-2023 |  | Catalan | beginner

Aquest mapa conceptual descriu els principals itineraris formatius que ofereix el sistema educatiu català i t'ajudarà a conèixer les teves opcions formatives, tant si estàs estudiant com si vols

Aquest mapa conceptual descriu els principals itineraris formatius que ofereix el sistema educatiu català i t'ajudarà a conèixer les teves opcions formatives, tant si estàs estudiant com si vols reincorporar-te al món educatiu.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 07-2023

Open

Useful links (3 of 3)

Institut Obert de Catalunya (IOC)

06-2023 |  | Catalan | beginner

L'IOC és l'institut d'ensenyament a distància del Departament d'Educació que posa al teu abast una àmplia oferta formativa i et permet estudiar d'una manera flexible i adaptada a les

L'IOC és l'institut d'ensenyament a distància del Departament d'Educació que posa al teu abast una àmplia oferta formativa i et permet estudiar d'una manera flexible i adaptada a les teves necessitats.

https://ioc.xtec.cat/educacio/

CIERD - Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia

06-2023 |  | Spanish | beginner

El Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD), ofereix un model de formació reglat, no presencial, obert i flexible, amb

El Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD), ofereix un model de formació reglat, no presencial, obert i flexible, amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb materials multimèdia i permanent suport tutorial ofert per professors altament qualificats.

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cidead/centro-integrado/nuestro-centro.html

Batxillerat

06-2023 |  | Catalan | beginner

Informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (web tria educativa) sobre els estudis de Batxillerat

Professional interests testtheKey.Skills Job Interview

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE