Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director d'aprovisionament

Descripció

El director de compres i logística dirigeix la funció de compres de l'empresa d'acord amb l'estratègia adoptada i assegura el compliment dels objectius de companyia des de la seva àrea d'activitat. La responsabilitat i les noves funcions que aquest professional està assumint dins l'empresa fa que se'l consideri un veritable tècnic especialitzat.

En definitiva, la figura del director de compres i logística desenvolupa un doble paper: comunicador, perquè durant la major part de la seva jornada laboral ha d'interrelacionar-se amb professionals d'altres àrees i amb proveïdors, i gestor de grans responsabilitats, ja que ha de donar solucions a les incidències plantejades i buscar noves metodologies per optimitzar la gestió de les compres i el procés logístic.

Tasques

 • Dirigeix l'aprovisionament de materials.
  Estableix els criteris que s'han de complir quant a qualitat, capacitat tecnològica, capacitat de lliurament i gestió directiva.
  Determina el camp d'aplicació de la cooperació logística pel que fa als proveïdors.
  Determina la política de negociació en termes d'aprovisionament i estableix les condicions del contracte amb proveïdors.
  Atén les reclamacions dels proveïdors i n'analitza les causes per tal de posar solucions.
  Estableix els procediments i processos de l'empresa pel que fa a la compra de materials i productes.
  Coordina els sistemes d'informació de les àrees de compres, magatzems i producció que permetin una gestió eficaç del conjunt.
  Coordina el flux dels materials i productes acabats.
 • Estableix polítiques de compres i d'aprovisionaments.
  Supervisa i dirigeix el procés de selecció dels proveïdors potencials.
  Estudia les implicacions logístiques que té l'ampliació o reducció de proveïdors.
  Dirigeix els plans i les accions de reducció de costos i millora de proveïdors.
  Estableix el sistema de millora de les comunicacions internes de compres i decideix sobre les noves TI al respecte (EDI, ERP, ...).
  Analitza les condicions del mercat i els canvis que poden afectar substancialment la marxa de l'empresa.
 • Gestiona els estocs de material.
  Desenvolupa i controla l'inventari d'existències amb la finalitat de planificar les compres necessàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE