Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Educador/a intercultural

Descripció

L'integrador multicultural realitza activitats tecnicoassitencials orientades, d'una banda, a afavorir la integració de les persones immigrades dins les estructures socials de les societats d'acollida per tal d'actuar com a pont entre pautes culturals de comportament i funcionament diferenciades i, d'altra banda, a fomentar la diversitat, el respecte o l'intercanvi, i l'acostament entre els diferents grups culturals que conviuen en un mateix territori.

Tasques

  • Actua de pont entre la societat d'acollida i els diferents grups que constitueixen les poblacions d'origen forani, i desenvolupa tasques que fomenten la coneixença, el respecte i la integració entre sistemes culturals diferenciats (hàbits, costums, religió, folklore, valors, etc.).
  • Assessora i informa col·lectius de població immigrada i de la societat d'acollida per tal de poder millorar els processos d'integració i intercanvi cultural entre ambdues poblacions, de manera que es fomenti la diversitat, el coneixement i el respecte cap a sistemes culturals diferenciats.
  • Assessora i informa els àmbits de decisió de les administracions que ho sol·licitin, a fi i efecte d'incorporar la perspectiva de les diferents cultures que representen els diversos grups de població immigrada a les grans polítiques (educació, sanitat, ensenyament, etc.).
  • Elabora propostes, activitats i recursos adreçats a l'educació formal i la informal per tal de fomentar la multiculturalitat, i prevenir l'aparició de conductes racistes i xenòfobes.
  • Dóna assistència tècnica a professionals de qualsevol camp, que tenen entre els seus col·lectius d'actuació grups culturals diferenciats (mestres, educadors, animadors i treballadors socials, etc.), amb la finalitat d'afavorir un major enteniment dels sistemes culturals i dels valors dels col·lectius atesos.
  • Crea, dissenya i produeix recursos didàctics per al foment de la integració cultural, la cultura de la diversitat i la lluita contra la xenofòbia en diversos camps d'actuació (lúdics, festius, educatius, etc.), tant per a població immigrada com per a població autòctona.
  • Programa, dissenya i dinamitza accions orientades al foment de la integració cultural, la cultura de la diversitat i la lluita contra la xenofòbia en diversos camps d'actuació, tant per a població immigrada com per a població autòctona (col·loquis, seminaris, tallers, jornades, festes, actes culturals, etc.).


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE