Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'expert/a en e-Administració és el/la professional que usa les TIC per transformar els processos interns i externs de l'Administració i fer-los més accessibles, eficients i transparents.


Alguns dels procediments que implementa són: desplegament de punts Wi-Fi a la ciutat per facilitar la connexió entre la ciutadania i l'Administració; sistemes de connexió entre treballadors dels serveis d¿emergència basats en PDA; redisseny de processos administratius (per exemple, la modificació del curriculum vitae a través d'Internet); implementació d'intranets a l'Administració que facilitin la gestió de tramitacions al personal (vacances, dies de lliure disposició, horaris, gestió de viatges, etc.); desenvolupament d'extranets que simplifiquin la realització de tràmits administratius (per exemple, la renovació de la demanda d'ocupació a través d'Internet); o implementació d'aplicacions que permetin l'intercanvi de documentació entre diferents administracions (per exemple, l'accés a un document d'identitat -DNI- rebut en una entitat -Ajuntament- per part d'una altra -Registre civil-).


Aquest professional pot treballar a l'Administració coordinant la implantació de projectes d'e-Administració, o en empreses de consultoria dedicades al disseny i implementació de projectes d'e-Administració.

Tasques

Abans de la implantació del projecte d'e-Administració:
  • Fomenta la innovació en l'àmbit de la gestió pública pel que fa a processos, productes, serveis i estructures organitzatives.
  • Quantifica els costos de funcionament de l'Administració tradicional, analitza els resultats i proposa de solucions d'e-Administració que derivin en un estalvi i modernització.

En la implementació del projecte d'e-Administració:
  • Valora la necessitat de posar en marxa serveis electrònics com la telematització dels canals de relació entre l'Administració, la ciutadania i les empreses o l'increment de l'oferta de serveis on-line; i gestiona el seu desenvolupament. Per exemple, la necessitat de crear un canal telefònic d'emergències únic com el 012.
  • Defineix processos de gestió interna tenint en compte les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies: optimització, simplificació i transversalitat.
  • Desenvolupa projectes que poden estar relacionats amb: l'automatització de la gestió administrativa, tant internament com en relació amb els ciutadans i les empreses; l'intercanvi d'informació entre administracions; la millora en la comunicació entre la ciutadania i l'Administració; o l'augment de la interoperabilitat entre els diferents nivells de l'Administració per evolucionar cap a un model d'Administració en xarxa.

Un cop implantat el projecte d'e-Administració:
  • Dóna suport al desenvolupament i al seguiment de projectes d'e-Administració departamentals (per exemple, de trànsit, de sanitat o d'educació). Aquest suport es concreta en informació, assessorament o formació del personal.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE