Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director d'operacions; Responsable de control d'operacions

Descripció

El responsable d'operacions s'encarrega de dirigir i coordinar els diferents departaments que afecten als processos productius de l'empresa, en especial producció, manteniment, emmagatzematge i logística. La tasca de coordinació implica el desenvolupament dels serveis tècnics, del producte a la industrialització, de la posada en servei i de la producció en sèrie. Aquestes tasques les du a terme en col·laboració amb el departament de garantia de qualitat, amb la supervisió de la direcció tècnica de l'empresa i amb una clara interacció amb els diferents supervisors i treballadors en tots els àmbits. La persona que assumeix aquesta funció té generalment una àmplia experiència, de manera que aquests professionals solen provenir de llocs com el d'enginyer de producció o de procés a la pròpia empresa, amb un lloc de responsabilitat previ similar al de responsable de producció.

Tasques

En dependència del director de planta, les principals responsabilitats del càrrec són:
 • Dirigeix i coordina les operacions referides a producció, manteniment, emmagatzematge i logística interna.
  Procura que tots els nous processos, els productes i les instal·lacions, desenvolupats o usats per la seva unitat, se sotmetin a una identificació i una avaluació de riscos suficient.
  Gestiona i planifica la producció, coordinant els diferents equips de treball.
  Participa activament en l'optimització dels procediments de la unitat de producció.
  Planifica les accions productives per tal d'assegurar la continuïtat i l'eficiència de les mateixes, reduir costos i satisfer en temps al client intern o extern.
  Redacta el quadern de càrrecs, determina el calendari de posada en marxa i els impactes tècnics sobre l'oferta de costos.
 • Dissenya les estratègies, la posada en marxa i els mecanismes de control dels aspectes operatius de la seva àrea d'influència.
  Organitza, realitza i controla el procés productiu de la unitat, assegurant els estàndards de qualitat, productivitat i termini establerts per la companyia.
  Defineix, estableix i avalua els objectius dintre del seu àmbit de responsabilitat, en compliment dels que li siguin establerts, sol·licitant els recursos necessaris per a l'execució.
  Assegura que les incidències produïdes durant el treball de la unitat siguin degudament registrades, comunicades i investigades.
  Revisa i proposa els sistemes de seguiment i anàlisi dels processos que l'afecten, organitzant i controlant la realització del sistema que s'estableixi.
  Utilitza sistemes de gestió del tipus Six Sigma i de fabricació per objectius per contribuir al desenvolupament de les operacions que té al seu càrrec.
  Adopta i assegura el compliment de les accions correctores i preventives necessàries com conseqüència d'incidències, inspeccions, auditories, etc.
  S'encarrega d'implantar amb el Comitè de Direcció les decisions estratègiques de l'empresa.
 • Gestiona i disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per assolir els objectius de la companyia.
  Defineix, delega, comunica i s'assegura de la comprensió per part del personal de les responsabilitats associades al seu àmbit de competència.
  Controla que tot el personal de la unitat estigui adientment format i sigui competent per realitzar les tasques que se l'assignin i es comuniquin les necessitats formatives identificades.
  Gestiona estratègicament la tecnologia de la planta per tal de coordinar les noves demandes del sector amb les noves tecnologies de mercat.
  Identifica accions formatives pel mercat conjuntament amb el director tècnic i els responsables d'activitat.
  Desenvolupa els recursos tant humans com materials posats a la seva disposició per tal d'augmentar la qualitat i la productivitat de la planta.
 • Assegura el compliment de terminis, qualitat i pressupostos, sempre mirant per la satisfacció del client.
  Té en compte de manera permanent que les necessitats dels clients interns o externs estiguin plenament satisfetes, a l'àmbit que el competeix.
  Atén els clients que ho requereixin, oferint un servei adient a les necessitats i assessorant i informant sobre els assaigs i projectes duts a terme.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE