Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici

Resultat de cerca

853 resultats al sector/s Tots, i als tipus de continguts Fitxes ocupacionals.

Fitxa Ocupacional (853)

Tècnic/a de preparació de rutes

10-2016 | | català | principiant

El tècnic en preparació de rutes organitza el recorregut dels vehicles per al lliurament de les mercaderies tot procurant la seva optimització. Amb la incorporació de tecnologies de la informació als vehicles (GPS, terminals mòbils, tacògrafs digitals), les seves funcions s'estan tecnificant.

Fins fa poc, el tècnic en preparació de rutes feia la planificació del recorregut abans de la sortida del vehicle. Actualment, pot fer el seu seguiment en temps real i, per tant, pot indicar al c...

Mariner/a

11-2016 | | català | principiant

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les feines bàsiques requerides en un vaixell. En general poden especialitzar-se en màquines (interior del vaixell) o en ponts (coberta). Aquest/a professional ocupa el darrer rang a la marina mercant, és a dir, dins l'escala de la marina mercant són els de menor categoria (el rang es representa de forma visual mitjançant insígnies a l'uniforme, normalment mitjançant peces de tela cosides a l'espatlla, les mànigues i/o al pit). Tot i ...

Mecànic/a - reparador/a d'equips electrònics

11-2016 | | català | principiant

Aquest professional repara equips electrònics d'àudio i vídeo en condicions de qualitat, seguretat i temps de resposta adequat.
Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses als sectors dedicats a equips electrònics d'àudio i vídeo, bé en un servei tècnic o per compte propi. També pot desenvolupar la seva tasca en el sector de la reparació de electrodomèstics i en la instal·lació i reparació d'equips telefònics i telemàtics.

Realitzador/a

09-2019 | | català | principiant

La persona que exerceix de realitzador/a s'encarrega de la direcció dels diferents perfils tècnics i artístics que intervenen en la creació d'un producte audiovisual. Responsable de la seva factura i continguts, és qui ha d'assolir els objectius fixats per la producció. El realitzador/a pot treballar en diferents àmbits de la comunicació audiovisual: cinema, televisió, nous mitjans, publicitat o promocions musicals, esdeveniments, vídeos corporatius o formats de vídeo artístic. La realització im...

Cap de magatzem

10-2019 | | català | principiant

El cap de magatzem té sota la seva responsabilitat la gestió del magatzem i l'optimització de l'espai. Aquest professional s'encarrega del correcte funcionament dels moviments de recepció, ubicació, preparació de comandes i càrrega, i en ocasions del seu transport, ja sigui intern (vers les línies de producció) o extern (vers els clients).

Poden haver-hi quatre tipus de magatzem, de producció, de productes acabats, de recanvis i de productes auxiliars per a la producció. A vegades es...

Consultor/a de logística

10-2019 | | català | principiant

El consultor o assessor de logística és un expert en la introducció de sistemes integrals de gestió que ofereix els seus serveis a empreses que necessiten col·laboració externa per a dur terme projectes logístics, processos de reenginyeria o per implementar la tecnologia de la informació per tal de fer més competitiva la cadena de subministrament. Aquest és un perfil professional híbrid ja que, d'una banda, aquest professional ha de tenir coneixements de gestió logística i, de l'altra, ha de dom...

Tècnic/a en control de qualitat

10-2019 | | català | principiant

La qualitat s'ha convertit en un factor que condiciona la competitivitat de les empreses i genera confiança entre els clients i els consumidors pel que fa al producte subministrat i assegura una major eficiència en els processos. El control de qualitat busca aconseguir els objectius de qualitat que es requereixen durant les diferents operacions. Cobreix tot el procés de producció, des de les matèries primeres fins als productes finals, passant per diversos possibles intermedis. El tècnic en cont...

Auditor/a de seguretat informàtica

10-2019 | | català | principiant

L'auditor de seguretat informàtica comprova que les mesures de seguretat i control dels sistemes informàtics s'adeqüin a la normativa que s'ha desenvolupat per a la protecció de les dades; identifica les deficiències, i proposa mesures correctores o complementàries.

Per exercir aquesta ocupació s'ha de tenir un ampli coneixement de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i s'ha de conèixer la legislació: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades d...

Estibador/a

01-2020 | | català | principiant

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les tasques necessàries per a la càrrega i descàrrega de materials, habitualment en un vaixell mercant. La feina d'estibador/a està completament regulada a nivell oficial, atès que l'estiba i desestiba de bucs es considera un servei públic.
L'estiba implica la correcta disposició de les mercaderies a bord d'un vaixell, tenint en compte la seva estabilitat i la ubicació més idònia per a la navegació, així com la compatibilitat...

Capatàs/assa agrícola

05-2020 | | català | principiant

La funció del capatàs/assa agrícola és la de coordinar i controlar les tasques que realitzen els/les operaris/es agraris que té al seu càrrec en finques on es produeixin o s'explotin productes agrícoles, responsabilitzant-se de l'execució del programa de producció previst.

Comercial de llavors

05-2020 | | català | principiant

En les llavors transgèniques, també anomenades OMGs (Organismes Modificats Genèticament), s'altera el material genètic, emprant tècniques d'enginyeria genètica per tal de millorar trets específics com ara la resistència als pesticides, herbicides, plagues o condicions ambientals adverses.

El/la comercial de llavors s'ocupa principalment de fer d'intermediari/a entre una empresa d'agricultura
que ven llavors transgèniques i els/les agricultors/es. Treballa per al departament de ...

Coordinador/a de botigues

05-2020 | | català | principiant

El/la coordinador/a de botigues s'encarrega de dirigir i coordinar l'activitat d'un conjunt de botigues, integrades o franquiciades, dins d'una àrea geogràfica assignada, i amb la finalitat d'adaptar el funcionament de cada punt de venda d'acord amb la política comercial marcada per la direcció de la companyia.

El seu objectiu és augmentar les vendes i incrementar la rendibilitat de cada establiment sota la seva responsabilitat, assistint i aconsellant als responsables dels establimen...

Responsable d'insectaris

05-2020 | | català | principiant

Els insectes s'utilitzen des de fa temps com a depredadors per al control de plagues en els cultius, per a assajos d'insecticides i, cada vegada més, per a experiments amb plantes transgèniques. Una de les característiques de les plantes transgèniques és la resistència als danys produïts per un determinat insecte, per tant, és imprescindible provar experimentalment la seva resposta a diferents insectes causants de plagues agrícoles.

El/la responsable d'insectaris coordina les activita...

Responsable de prevenció de pèrdues

05-2020 | | català | principiant

Professional responsable de dissenyar els sistemes de prevenció de robatoris en els punts de venda: definir el sistema i els equips idonis per a la seguretat del punt de venta, mantenir les instal·lacions i equips, i assessorar el personal de la botiga sobre accions a implementar per prevenir les pèrdues per furt.

Tècnic/a en cultius hidropònics

05-2020 | | català | principiant

La funció d'aquest/a professional és cultivar plantes amb tècniques hidropòniques, que es basen en el cultiu de plantes on l'arrel se submergeix en dissolucions d'aigua i de combinacions de sals minerals. Aquest tipus de conreu permet que les plantes adquireixin les propietats químiques necessàries per sobreviure amb millors condicions, i que no assimilarien si es cultivessin en terra.

Veure més fitxes
 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
 
 

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE