Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Fichas Ocupacionales

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos formarán parte de un fichero automatizado titularidad de BARCELONA ACTIVA SPM SA, con domicilio social en la calle Llacuna, 162-164 de Barcelona, con las finalidades de gestionar las inscripciones y de informar de sus actividades y servicios dentro de su ámbito de actuación. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancel cancelación y / u oposición mediante comunicación por escrito a Servicios Jurídicos de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicilio mencionado.

 
Conoce esta ocupación

Descripción

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les feines bàsiques requerides en un vaixell mercant o de passatge. Aquest/a professional ocupa el rang més elemental a la marina mercant, és a dir, dins l'escala de la marina mercant són els de categoria inicial (el rang es representa de forma visual mitjançant insígnies a l'uniforme, normalment mitjançant peces de tela cosides a l'espatlla, a les mànigues i/o al pit).

Les tasques del/de la mariner/a són essencials i imprescindibles per al correcte funcionament del vaixell, i s'encarrega de prestar el seu suport als responsables de la navegació, així com de qualsevol altra tasca que calgui realitzar en el vaixell: suport a les tasques de navegació, atracament, amarratge i fondeig i en les tasques de gestió d'emergències, operacions d'aprovisionament i de càrrega i descàrrega de materials, entre altres. S'ocupa principalment de les tasques de manteniment de l'ordre i la neteja de la coberta de la nau, vetllant per a què les tasques i el funcionament ordinari del vaixell puguin dur-se a terme.

El/la mariner/a també està habilitat per governar, amb fins comercials, embarcacions de menys de 10 metres d'eslora amb una potència adequada a l'embarcació i transportar un màxim de 12 persones, operant dins d'aigües interiors.

Tareas

Les tasques del/ de la mariner/a de pont es poden concretar en les següents tot i que, en funció de l'experiència i de la grandària del vaixell, en realitzarà unes o altres:

- Duu a terme la neteja general i el manteniment de totes les àrees d'un vaixell.
- Col·labora en tots els treballs de manipulació de materials i eines que no requereixin una formació especialitzada.
- Vigila el vaixell i la navegació i comprova la profunditat de les aigües en zones de poca fondària.
- Utilitza diferents aparells del vaixell: material de càrrega i descàrrega, ganxos i cordatge, àncores, bombes, mànegues, etc.
- Realitza petites reparacions i tasques d'eliminació d'òxid i pintura i contribueix en les operacions de manteniment general i reparacions a bord.
- Realitza la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner/a, i d'altres tasques bàsiques d'observació per determinar la presència d'obstacles al mar.
- Contribueix a la manipulació de la càrrega i de les provisions i realitza tasques de suport en el control del funcionament del vaixell i cura de les persones a bord.
- Realitza operacions senzilles amb caps i cables.
- Utilitza l'equipament d'emergència i l'aplica a procediments emergència.
- Contribueix a l'atracament, el fondeig i altres operacions d'amarrament.

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Sede Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE