Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció del capatàs/assa agrícola és la de coordinar i controlar les tasques que realitzen els/les operaris/es agraris que té al seu càrrec en finques on es produeixin o s'explotin productes agrícoles, responsabilitzant-se de l'execució del programa de producció previst.

Tasques

Les tasques principals del/de la capatàs/assa agrícola es poden concretar en les següents:
  • Coordinar i vigilar les tasques que realitza l'equip de persones que té al seu càrrec.
  • Responsabilitzar-se de què les feines encomanades al personal al seu càrrec s'executen en els temps previst.
  • Coordinar i controlar la logística interna d'una explotació agrària, per exemple, controlar els enviaments i la recepció de les mercaderies, és a dir, el moviment de materials, i comunicar-ho a la direcció de l'explotació agrària.
  • Comprovar que la maquinària i les eines que utilitza el seu equip de treball estan en bon estat.
  • Controlar el procés d'explotació, producció o recol·lecció, i assegurar-se de què es realitza sota els estàndards de qualitat establerts per l'empresa on treballa.
  • Col·laborar en la formació continua del personal que té al seu càrrec transmetent els coneixements de què disposa.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE