Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mostrejador/a, Tècnic/a de Mostreig

Descripció

L'especialista en mostreig d'aliments és el/la professional que mitjançant tècniques específiques obté una mostra (una quantitat petita) del producte alimentari Aquesta mostra ha de tenir les mateixes característiques físico-químiques, microbiológiques i organolèptiques d'una quantitat més gran d'aquest aliment (anomenat lot), que normalment s'ha transportat o produït conjuntament. El mostreig es fa per controlar una fabricació i/o la qualitat d'un aliment o definir-lo, per tant, és indispensable que la mostra sigui la representació fiable del tot, ja que qualsevol decisió, per exemple retirar un producte en mal estat o determinar que ha estat el causant d'una toxiinfecció alimentaria, es farà en base als resultats obtinguts sobre aquesta mostra.

Tasques

 • És responsable d'obtenir una mostra representativa d'un lot de producte alimentari.
 • Identifica la mostra de manera fiable i amb la informació necessària (hora, lloc, data, temperatura, estat i descripció).
 • Plasma al butlletí de mostreig (en paper o digital) les condicions del lloc on s'ha realitzat el mostreig (temperatura, estat dels envasos, presència d'animals o brutícia) i les variables pròpies del producte que serveixin posteriorment per explicar els resultats dels anàlisis.
 • Conserva la mostra en condicions òptimes fins dipositar-la al laboratori.
 • Garanteix que es segueix el procediment de mostreig específic per cada producte, quantitat i situació. Normalment els laboratoris ja tenen definits els procediments segons els estàndards aplicables (legislació i/o procediments establerts per organismes científics) i moltes vegades certificats. La majoria es basen en l'ús de l'estadística.
 • Recull la mostra amb els instruments i els procediments adequats garantint que no es desvirtua cap característica essencial per la posterior anàlisi.
 • Transporta la mostra al lloc on es portarà a terme l'anàlisi en unes condicions òptimes (ja sigui una empresa externa o el laboratori propi d'una empresa alimentària).
 • Té cura de tot el material del mostreig. Es responsabilitza de la neteja, del bon manteniment, i sobretot, de la correcta desinfecció del material reutilitzable.
 • Fa inventari del material fungible i les comandes per reposar-lo.
 • Realitza els procediments de seguretat per calibrar els instruments i assegurar els protocols. Participa en processos d'intercalibratge entre laboratoris.
 • Adopta normes per reduir riscos laborals.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE