Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mostrejador/a, Tècnic/a de Mostreig

Descripció

L'Eispecialista en mostreig d'aliments és el professional que mitjançant tècniques específiques obté una mostra (una quantitat petita) del producte alimentari Aquesta mostra ha de tenir les mateixes característiques físico-químiques, microbiológiques i organolèptiques d'una quantitat més gran d'aquest aliment (anomenat lot), que normalment s'ha transportat o produït conjuntament. El mostreig es fa per controlar una fabricació i/o la qualitat d'un aliment o definir-lo, per tant, és indispensable que la mostra sigui la representació fiable del tot, ja que qualsevol decisió, per exemple retirar un producte en mal estat o determinar que ha estat el causant d'una toxiinfecció alimentaria, es farà en base als resultats obtinguts sobre aquesta mostra.

Tasques

 • És el responsable d'obtenir una mostra representativa d'un lot de producte alimentari.
 • Identifica la mostra de manera fiable i amb la informació necessària (hora, lloc, data, temperatura, estat i descripció).
 • Plasma al butlletí de mostreig (en paper o digital) les condicions del lloc on s'ha realitzat el mostreig (temperatura, estat dels envasos, presència d'animals o brutícia) i les variables pròpies del producte que serveixin posteriorment per explicar els resultats dels anàlisis.
 • Conserva la mostra en condicions òptimes fins dipositar-la al laboratori.
 • Garanteix que es segueix el procediment de mostreig específic per cada producte, quantitat i situació. Normalment els laboratoris ja tenen definits els procediments segons els estàndards aplicables (legislació i/o procediments establerts per organismes científics) i moltes vegades certificats. La majoria es basen en l'ús de l'estadística.
 • Recull la mostra amb els instruments i els procediments adequats garantint que no es desvirtua cap característica essencial per la posterior anàlisi.
 • Transporta la mostra al lloc on es portarà a terme l'anàlisi en unes condicions òptimes (ja sigui una empresa externa o el laboratori propi d'una empresa alimentària).
 • Té cura de tot el material del mostreig. Es responsabilitza de la neteja, del bon manteniment, i sobretot, de la correcta desinfecció del material reutilitzable.
 • Fa inventari del material fungible i les comandes per reposar-lo.
 • Realitza els procediments de seguretat per calibrar els instruments i assegurar els protocols. Participa en processos d'intercalibratge entre laboratoris.
 • Adopta normes per reduir riscos laborals.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE