Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Una explotació ramadera és la instal·lació destinada a la cria, producció, engreix o manteniment del bestiar emprat per la producció d'aliments o per la fabricació de productes d'origen animal per a qualsevol ús industrial. Aquestes explotacions poden classificar-se segons el tipus de bestiar: boví, cabrum, porcí, cunícoles, avícoles, entre altres o en funció de l'allotjament dels animals: extensiva (si s'alimenten de pasturatge i no estan a instal·lacions tancades) o intensiva (quan estan permanentment tancats a les instal·lacions).

El/la tècnic/a d'explotacions ramaderes s'encarrega del procés de producció i manipulació animal i/o de productes animals en una explotació ramadera, de conformitat amb la normativa vigent i les especificacions tècniques, per produir d'una forma optimitzada. És la persona responsable dels animals de l'explotació i de prendre decisions sobre la seva alimentació i neteja, així com d'implantar programes de prevenció sanitària i reproductius. Per fer correctament la seva feina, ha d'aplicar criteris de qualitat, sostenibilitat i rendibilitat, complint la legislació de la producció i garantint el benestar animal, el control de qualitat i seguint la normativa de prevenció de riscos laborals, protecció del medi ambient i seguretat alimentària.

Tasques

 • Encarregar-se de l'alimentació i la salut dels animals.
  Recepcionar nous animals, comprovant documentació d'origen i estat sanitari.
  Incorporar sistemes de marcatge i/o identificació segons l'espècie animal.
  Gestionar els processos de conservació, preparació i distribució de les racions d'aliments i aigua.
  Monitorar l'alimentació, l'augment de pes, observant si hi ha signes que denoten alteracions de la salut animal.
  Aplicar programes sanitaris preventius de l'explotació ramadera (vacunació, gestió de plagues o infeccions, etc.).
  Conèixer les operacions bàsiques que cal seguir per tenir cura d'animals malalts, aplicant les mesures i tractaments veterinaris necessaris.
 • Efectuar el pasturatge de bestiar (en el cas d'explotacions extensives)
  Adoptar els sistemes de pasturatge òptims per aprofitar els recursos del medi natural.
  Disposar les principals precaucions en la conducció del bestiar, fent un ús correcte de tancaments, tanques, pastors elèctrics, abeuradors i/o altres elements relacionats amb les operacions de pasturatge.
 • Realitzar operacions de reproduccio ramadera.
  Executar el seguiment dels comportaments de les femelles de cada espècie quan entren en zel per determinar el moment adequat per al cobriment.
  Portar a terme les atencions bàsiques i sanitàries en el període de gestació per a cada espècie animal.
  Desenvolupar les actuacions necessàries amb les cries durant el període de lactació per aconseguir-ne la màxima supervivència.
 • Gestionar el transport i la distribució dels animals.
  Disposar dels mètodes d'obtenció, transport, emmagatzematge i conservació de la producció (animals per a la venda, productes o subproductes com llet, ous, mel, llana, plomes, etc.)
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions ramaderes i la maquinària.
  Condicionar les instal·lacions per garantir la sanitat de l'explotació.
  Realitzar un control ambiental, gestionant les condicions de temperatura i ventilació de les instal·lacions on es troben els animals.
  Encarregar-se de les operacions de manteniment bàsic d'equips, estris i eines de les explotacions ramaderes.
 • Aplicar la normativa vigent i les mesures de prevenció de riscos.
  Executar les operacions de neteja, desinfecció i condicionament necessàries, d'acord amb les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides en la normativa vigent. Aplicar les mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en la maniobra dels tractors i/o equips de tracció utilitzats a l'explotació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE