Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operari/a de planta en indústria de plats preparats, Operari/a de fabricació en indústria de plats preparats

Descripció

L'elaborador/a de la indústria de plats preparats és el/la professional que realitza i controla els processos de recepció, manipulació, transformació i elaboració dels diferents tipus de preparacions que entren dins de la definició de plats precuinats (els que necessiten una cocció per poder-los menjar) i plats preparats (els que ja estan acabats i que en ocasions es poden escalfar per menjar-los). Tots dos són manufacturats per una indústria alimentària.

Treballa respectant en tot moment les normes de qualitat, de medi ambient, seguretat i les tecnicosanitàries establertes per l'empresa. Els productes que pot fabricar són molt variats, però els més tradicionals són els plats cuinats que es mantenen a temperatura ambient (ex: les conserves o llaunes) i els liofilitzats o deshidratats (ex: sopes de sobre). També fabrica plats amb ingredients no cuinats i conservats en refrigeració (la IV gamma, verdures tallades, netes i envasades); i d'altres més nous com les preparacions precuinades o cuinades conservades en congelació (ex: croquetes o pizzes congelades) o en refrigeració (ex: truita de patates, salses).

Tasques

 • Rep l'ordre de fabricació, amb les anotacions d'ingredients a utilitzar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de fer-se el procés, paràmetres de qualitat, medi ambient, etc.), inspeccions a realitzar i documentació a enregistrar.
 • Entén i aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l'encarregat/da de torn.
 • Rep les primeres matèries, ingredients, additius i coadjuvants, materials auxiliars, envasos i embalatges.
 • Comprova i confirma que les matèries rebudes són les requerides per al procés productiu, i que compleixen les especificacions requerides per la seva posterior utilització.
 • Identifica i registra els lots de primeres matèries, materials, productes intermitjos, productes acabats, segons les especificacions establertes per l'empresa, mitjançant anotacions als registres dissenyats per a aquesta finalitat (en paper o electròniques a un programa de control de fabricació).
 • Realitza les operacions de transformació i elaboració establertes pel pla de fabricació del producte alimentari a manufacturar:
  Prepara i condiciona l'espai de treball aplicant les mesures establertes per l'empresa (ex: de seguretat, higiene i protecció mediambiental necessàries per evitar riscos de contaminació de productes, accidents laborals i contaminació ambiental).
  Sotmet a tractaments previs de manipulació (ex: pesat, neteja, selecció, classificació, rentat, pelat, escaldat, trossejat ,etc.) dels ingredients (verdures, peixos, carns, ous, etc.) per homogeneïtzar qualitats o condicionar-los per posteriors transformacions, segons la fitxa de fabricació.
  Controla, fa anar i modifica els paràmetres de fabricació de la maquinària emprada per a la fabricació d'un producte, segons els valors establerts en la fitxa de fabricació.
  Elabora el component principal del plat afegint-li més ingredients o preparacions (ex: fer barreges, elaborar masses, empanats i/o arrebossats).
  Barreja els ingredients en les proporcions determinades en la fitxa de producte per fer plats de IV gamma, mantenint les temperatures adequades per a la seva òptima conservació i les condicions d'higiene i seguretat.
  Processa els ingredients amb un procés on intervé el calor (ex: fregir, rostir, bullir, etc.) i controla el temps i temperatures establerts per la fitxa de fabricació, refredant o mantenint la temperatura per la seva posterior conservació i distribució.
  Col·loca els diferents components de la recepta que s'està fabricant en l'envàs final.
  Manipula els ingredients per donar's-hi l'aspecte final que determina la fitxa de producció. Els prepara, en fa porcions i decora, si és necessari, sense deixar de mantenint la temperatura determinada en la fitxa de producció per a la seva posterior conservació i distribució en òptimes condicions sanitàries i sensorials (manteniment en fred o en calent).
  Realitza, controla i verifica els paràmetres de fabricació dels processos de conservació que poden utilitzar un o diversos mètodes, com són: una aplicació de calor (pasteurització, esterilització); una aplicació de fred (refrigeració i congelació); una disminució de l'activitat d'aigua (evaporació, deshidratació, liofilització i concentració). Però sempre amb l'objectiu que els productes finals siguin innocus i tinguin una "vida útil" adequada (temps que es manté en condicions de ser menjat un producte), tenint en compte la temperatura posterior de emmagatzematge (pot ser temperatura ambient, refrigeració o congelació) i mantinguin les característiques organolèptiques desitjades.
  Controla i regula els processos automàtics de la maquinària.
  Maneja i controla el funcionament de maquinària i equips que han de intervenir en la fabricació.
  Manté la maquinària i els utensilis en les condicions idònies que garanteixin la higiene dels equips.
  Realitza els processos de manteniment, neteja, desinfecció i condicionament establerts en el pla de treball.
 • Registra, identifica i segrega productes defectuosos, rebutjats o no conformes pel seu posterior anàlisis i tractament, segons els protocols establerts a l'empresa.
 • Realitza el emmagatzematge dels productes en condicions adequades per garantir la seva conservació i característiques organolèptiques, al final del seu ús en la fabricació programada.
 • Registra els resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per cada producte.
 • Gestiona adequadament els residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermitjos, etc.).
 • Adopta en tot moment les mesures establertes en la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE