Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció de l'enòleg/òloga és dirigir el procés d'elaboració dels diferents tipus de vins i responsabilitzar-se de tot el procés de producció pel que fa a control de quantitat i qualitat. Per tant, és l'encarregat/ada d'escollir el tipus de vinya a plantar, realitzar-ne el seu cultiu, dur a terme la recol·lecció i participar en la comercialització del producte.

Sovint és la persona responsable del producte vitivinícola final, en la mesura que pren les decisions de si cal envellir-lo més o no, en quin tipus de recipient (bota, barril, tona, tonell, etc.) cal emmagatzemar-lo o conservar-lo per obtenir un tipus de producte o un altre.
En molts casos, es tracta d'un perfil professional extern al celler, ja que treballa per més d'un viticultor/a.

Tasques

Les tasques principals del/de la enòleg/òloga es reflecteixen a continuació:
 • Col·laborar en la presa de decisions sobre disseny, capacitat i dotació de maquinària de la bodega o celler.
 • Controlar el compliment de les disposicions legals vigents en relació a:
  • Les condicions higienicosanitàries personals i de seguretat al lloc de treball.
  • La producció, circulació, etiquetat i comercialització dels productes vitivinícoles i derivats.
 • Col·laborar en la presa de decisions sobre plantacions de vinya, elecció de varietats, condició i cultiu de la vinya, moment idoni de recol·lecció i transport al celler.
 • Dirigir el laboratori d'anàlisis físics, químics i microbiològics i organolèptics per controlar les matèries primeres, productes enològics i els productes entremitjos del procés d'elaboració, i productes finals.
 • Obtenir mostos per la vinificació i conservació realitzant tractaments fisicoquímics, microbiològics i enzimàtics i controlar-ne la fermentació.
 • Supervisar i dirigir les feines que es realitzen al celler: neteja, conservació, clarificació, filtració i estabilització de vins porten a terme pràctiques enològiques.
 • Controlar la criança i l'envelliment dels diferents tipus de vins.
 • Realitzar tasques de producció de sucs de raïm, misteles, aperitius vínics, vinagres i altres derivats del most i el vi.
 • Dirigir la posada en marxa dels productes finals obtinguts i col·laborar amb la seva comercialització i promoció realitzant, per exemple, cates públiques i concursos.
 • Gestionar i controlar els residus produïts per l'empresa vinícola on treballa, tenint en compte les normes legals sobre protecció del medi ambient.
 • Formar al personal en els aspectes que siguin de la seva competència.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE