Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Oficial/a de forn; Oficial/a de fleca.

Descripció

L'oficial/a forner/a-pàstisser/a elabora i presenta productes de pa i brioxeria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i en establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Tasques

 • Aprovisiona i emmagatzema matèries primeres i auxiliars, atenent a les característiques del producte.
 • Dissenya i modifica les fitxes tècniques de fabricació d'acord amb la demanda del mercat.
 • Regula els equips i sistemes de producció en funció dels requeriments del procés productiu.
 • Elabora productes de pa, pastisseria, brioxeria, rebosteria, controlant les operacions segons el manual de procediments.
 • Elabora postres de restauració emplatats i llestos per al seu consum, fent ús de tècniques culinàries.
 • Composa, acaba i presenta els productes elaborats, aplicant tècniques decoratives i innovadores.
 • Verifica la qualitat dels productes elaborats, realitzant controls bàsics i registrant els resultats.
 • Envasa, etiqueta i embala els productes elaborats, assegurant la seva integritat durant la distribució i comercialització.
 • Emmagatzema productes acabats realitzant el control d'existències i verificant la seva expedició.
 • Prepara i manté els equips i instal·lacions, garantint el funcionament i higiene en condicions de qualitat, seguretat i eficiència.
 • Complimenta els registres i parts d'incidència, utilitzant els procediments de qualitat.
 • Garanteix la traçabilitat i salubritat dels productes elaborats aplicant la normativa de seguretat alimentària.
 • Publicita i promociona els productes elaborats, fent ús de tècniques de comercialització i marketing.
 • Garanteix la protecció ambiental utilitzant eficientment els recursos i recollint els residus de manera selectiva.
 • Compleix les normes establertes en els plans de prevenció de riscos laborals, d'acord amb allò establert en el procés d'elaboració del producte.
 • Actua amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència mantenint relacions fluides amb els membres del seu equip de treball, tenint en compte la seva posició dins de l'organització de l'empresa.
 • Compleix amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme els principis de responsabilitat i tolerància.
 • Resol problemes i pren decisions individuals seguint les normes i procediments establerts definits dins de l'àmbit de les seves competències.
  Gestiona i administra l'obrador, realitzant els estudis de calgui sobre viabilitat de productes, planificació de la producció i de comercialització.
  Fa les compres de les matèries primeres i els coadjuvants de fabricació.
  Planifica les tasques que s'han de realitzar i les reparteix entre l'equip de l'obrador.
  Gestiona la mà d'obra.
 • Crea, investiga i treballa en:
  La introducció de noves especialitats (pot inventar o utilitzar la documentació que apareix a les revistes del sector o assistir a cursos de les escoles del gremi).
  La recuperació d'especialitats tradicionals.
  La innovació en l'ús de farines, diferents de la de blat, o la introducció d'ingredients (panses, tomàquet sec, etc.) en noves especialitats.Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE