Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Job profiles

 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
Get to know this occupation

Description

El/la tècnic/a de busseig està capacitat per dinamitzar i intervenir en activitats de lleure i recreació. La seva formació li permet organitzar i dinamitzar immersions esportives en aigües obertes fins a 5 atmosferes de pressió. També pot conduir grups de bussejadors/ores realitzant les funcions de guia i imparteix cursos per a l'obtenció de titulacions, sempre d'acord amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient.
La seva activitat professional es centra en realitzar tasques de guia d'immersions de busseig esportiu, monitor o monitora de batejos de busseig, bussejador o bussejadora acompanyant i de seguretat en cursos de formació i en competicions d'esports aquàtics, així com a auxiliar de coordinació d'activitats en clubs i centres de busseig.
Igualment, el/la tècnic/a de busseig desenvolupa tasques professionals en l'àmbit de l'aqüicultura, l'arqueologia subaquàtica, com a professional especialista en reparacions de vaixells i reflotaments, tall i soldadura en estructures flotants i en rescats submarins.

Tasks

- Organitza activitats de descobriment seguint itineraris preestablerts i conducció subaquàtica.
- S'encarrega de la gestió i direcció d'esdeveniments de busseig esportiu en centres formatius especialitzats.
- Prepara i revisa que es trobin en perfecte estat de conservació els materials i recursos necessaris per realitzar les immersions.
- Vetlla per la seguretat dels participants a les activitats d'immersió i per la qualitat de la mateixa.
- Realitza tasques de busseig en obres hidràuliques, treballs d'arqueologia, treballs de mostreig i de filmació submarina.
- Realitza treballs de reflotament, tall i soldadura en artefactes flotants i estructures metàl·liques submergides.
- Realitza estudis oceanogràfics, d'avaluació i protecció del patrimoni natural i cultural submergit.