Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Job profiles

 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
Get to know this occupation

Description

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar funcions administratives que li són encomanades per la companyia naviliera, és a dir, per l'empresa/companyia propietària i encarregada de l'explotació dels vaixells mercants i/o de passatges. S'encarrega de preparar i elaborar la documentació relacionada amb la càrrega i la tripulació, i d'atendre la recepció i lliurament de la càrrega.

Aquest/a professional treballa a bord del vaixell, és a dir, embarcat.

Tasks

Les tasques del/de la sobrecàrrec de vaixell es poden concretar en les següents, tot i que en funció de la tipologia de vaixell, de passatges o de càrrega, realitzi unes o altres:
  • Transmet la documentació vinculada amb la càrrega i la tripulació periòdicament a la companyia.
  • Inventaria i gestiona la càrrega del vaixell.
  • Controla el lliurament o la recepció de la càrrega al port.
  • Tramita la documentació relacionada amb la càrrega i la tripulació.
  • Revisa la normativa comercial internacional i tracta amb les duanes portuàries.
  • Avalua els costos i gestiona el pressupost de despeses del vaixell.
  • Contacta amb els proveïdors per a tramitar comandes.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE