Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Job profiles

 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
Get to know this occupation

Description

El/la responsable d'atenció al client i comercial de la marina realitza les tasques administratives més directament relacionades amb l'atenció a la clientela i les persones usuàries del Port, ja que atén internament i externament els contactes de la marina, en dóna a conèixer els serveis i tarifes, i desenvolupa les tasques de recepció. També és la persona responsable de la conceptualització i disseny de les campanyes comercials, així com les relacions públiques amb els diversos/es interlocutors/ores de l'entorn de la Marina: imatge corporativa, llibre d'estil de la mateixa i presència en les xarxes socials i internet per atraure nova clientela al port esportiu.

Tasks

  • S'encarrega de la captació i fidelització de la clientela, realitzant els contactes necessaris per a la contractació i venda dels serveis de la instal·lació. Gestiona la comercialització dels amarratges.
  • Atén i rep les sol·licituds d'informació general del port i de preus i reserves d'amarratges, tant per telèfon com per correu electrònic.
  • Prepara comunicats per a persones usuàries (correu electrònic, cartes, cartellera, etc) i facilita la informació meteorològica als vaixells o clientela que ho sol·licitin.
  • Controla el llistat d'embarcacions, entrades, sortides i variacions, a efectes de facturació: rep la petició d'amarratge i sol·licita la documentació de l'embarcació.
  • Desenvolupa la figura de relacions públiques amb els diversos/es interlocutors/ores de la Marina (empreses, proveïdors, contactes institucionals, clientela, mitjans de comunicació, etc.).
  • Organitza l'assistència a les fires i esdeveniments representatius del sector.
  • Elabora els materials de difusió de la marina, actualitza els continguts web, gestiona les xarxes socials, etc. S'encarrega de planificar, dirigir i controlar la implantació del pla de màrqueting i del manual d'imatge corporativa de l'organització, així com les campanyes publicitàries.
  • Elabora el pla de màrqueting de la instal·lació, analitza els costos i pressupostos de campanyes de màrqueting. Investiga noves línies de negoci i nous productes.

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE