Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en enginyeria logística duu a terme les seves funcions sota la direcció del/de la responsable d'enginyeria logística. Aquest/a professional intervé en el disseny, el càlcul i l'organització de la cadena logística. En conseqüència, dissenya l'aplicació de nous processos logístics, tecnologia i infrastructures necessàries per a un òptim flux de materials i d'informació al llarg de tota la cadena de subministrament, és a dir, des que els materials arriben a la planta de producció fins que, transformats, es distribueixen a la cientela final.

Depèn de la Direcció d'enginyeria logística.

Tasques

 • Analitza i confecciona quadres de disseny.
 • Calcula les necessitats de superfície logística.
 • Calcula els elements de manutenció necessaris a la planta o al magatzem.
 • Estudia sistemes i mètodes òptims d'embalatge, d'estoc i de transport.
 • Calcula les necessitats de personal de la cadena logística.
 • Proposa i aplica els processos de millora industrials.
 • Supervisa la correcta utilització de la maquinària i les instal·lacions de la planta, sistemes de manutenció i subministraments.
 • Gestiona els processos logístics per assegurar els criteris de quantitat, qualitat i costos establerts per la companyia.
 • Porta a terme la política tecnològica industrial pel que fa als processos logístics.
 • Aconsella sobre les TI que s'han d'emprar.
 • Determina el sistema de missatges EDI (sistema d'intercanvi electrònic de dades) que s'ha d'utilitzar.
 • Introdueix la informació adient als sistemes per a l'elaboració de ràtios o indicadors.
 • Planifica l'automatització de processos logístics.
 • Gestiona les adquisicions de sistemes logístics, renova i manté els equips de manutenció.
 • Programa i controla la producció.
 • Analitza i soluciona els problemes tècnics relacionats amb la cadena de subministrament.
 • Optimitza flexibilitat i estoc a àrees concretes.
 • Estudia procediments de subministrament i de distribució, i procura assolir els objectius de metodologia JIT (Just In Time), és a dir, produir amb el mínim d'estocs possible.
 • Aconsella procediments d'aprovisionament, així com la gestió interna d'estocs i de fluxos associats, per tal d'evitar incidències.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE