Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El gerent d'empreses d'inserció dirigeix un projecte en un context territorial determinat. Les empreses d'inserció són aquelles que tenen reservada una part dels seus recursos humans per a la contractació temporal, o definitiva, de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats d'accés o permanència al mercat de treball.

Aquesta fórmula de treball tutelat es complementa amb accions formatives relacionades amb l'ocupació, així com amb accions d'acompanyament al procés de recerca activa d'ocupació cap a empreses de capital. Les empreses d'inserció s'ubiquen dins el marc d'allò que anomenem empreses d'economia social.

Tasques

 • Planifica, organitza, gestiona i supervisa el correcte funcionament de l'empresa d'inserció.
  Planifica, dirigeix i supervisa tots els serveis que s'ofereixen des de l'empresa, tant des de la perspectiva del client extern com del client intern, i en totes les àrees funcionals de l'empresa (màrketing, vendes, producció, personal, etc.).
  Es responsabilitza i coordina les diferents àrees i departaments d'actuació de l'empresa.
  Avalua, com a mínim anualment, el grau de qualitat dels serveis i el grau de satisfacció dels treballadors i els clients.
  Planifica l'estratègia de captació de clients, coordina els aspectes de la seva atenció i els interrelaciona directament si aquesta funció no ha estat delegada.
  Sol·licita i supervisa la concessió d'ajudes i subvencions públiques existents per a les empreses d'inserció.
  Dissenya i presenta projectes, per tal d'obtenir recursos econòmics externs per a l'empresa d'inserció.
 • Fixa i determina les orientacions metodològiques, quant a la construcció dels itineraris de formació i ocupació dels seus usuaris treballadors.
  Elabora les directrius metodològiques i de procediment sobre les activitats destinades a fomentar l'ocupabilitat dels usuaris / treballadors.
  Supervisa i vetlla per la consecució dels objectius d'inserció de cadascun dels seus treballadors per tal d'aconseguir millorar la seva ocupabilitat.
 • Planifica, gestiona i supervisa les funcions assignades al personal del centre.
  Dissenya i planifica la política de formació continuada i el reciclatge de tot el personal, i afavoreix les relacions interpersonals de l'equip.
  Planifica i dirigeix reunions periòdiques de seguiment d'objectius entre tot el personal adscrit a l'organització.
 • Planifica, gestiona i supervisa l'estat i el correcte funcionament de les instal·lacions i els equipaments dels centres de treball.
  Dissenya i supervisa el pla de prevenció de riscos laborals.
 • Representa externament l'empresa dins el seu territori d'actuació.
  Estableix contactes amb empreses i organitzacions relacionades amb l'àmbit professional amb la finalitat d'ajudar a la inserció sociolaboral dels seus usuaris treballadors.
  Es coordina amb la resta de recursos públics i agents socials que fan de mitjancers en el mercat de treball per tal de fer convergir els diferents ajuts a l'ocupació per a col·lectius desafavorits, i per concertar derivacions d'usuaris d'aquests recursos, si s'escau.
  Es coordina amb empreses de capital per tal d'intermediar en la contractació dels seus usuaris treballadors.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE