Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional encarregat/da de guiar el procés d'ensenyament i aprenentatge dels/de les alumnes al seu càrrec, mitjançant l'aplicació d'una didàctica concreta i tenint en compte allò que els/les estudiants ja saben, per tal que puguin incorporar els nous conceptes.

Exerceix de professor/a en cicles formatius de grau mig o superior, els quals s'organitzen en mòduls professionals que s'estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu.

Tasques

Les tasques que realitza el/la professor/a de formació professional es resumeixen a continuació:
 • Planificar i gestionar l'activitat d'una aula i el seu clima relacional.
 • Exercir la tutoria i l'orientació personal, acadèmica i professional.
 • Treballar en equip amb el professorat del centre i col·laborar amb altres professionals.
 • Dissenyar, gestionar i avaluar el procés d'aprenentatge dels/de les alumnes en l'àrea de coneixement de la seva especialitat.
 • Dominar les competències comunicatives, verbals i no verbals, pròpies de la professió i interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes.
 • Fer el seguiment global de l'alumnat i establir les mesures necessàries per a la millora de l'aprenentatge, d'acord amb el projecte educatiu del centre.
 • Avaluar l'alumnat, d'acord amb la normativa establerta i amb el projecte educatiu del centre, i adoptar les corresponents decisions de promoció.
 • Realitzar qualsevol altra funció que estableixi el Departament d'Educació o es determini en el pla d'orientació i acció tutorial del centre.
 • Prevenir els problemes d'aprenentatge que puguin presentar-se i compartir tota la informació que sigui necessària per a treballar de manera coordinada amb d'altres professors/es.
 • Exercir de tutor/a d'un grup d'alumnat, orientant-lo per assolir un millor creixement personal i integració social.
 • Mantenir relació amb les famílies o tutors legals dels alumnes, mitjançant reunions o tutories, i fer el seguiment tant del procés d'aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, orientació escolar i de convivència i cooperació de l'alumnat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE