Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Assessor/a en processos d'immigració

Descripció

L'assessor a immigrants informa, orienta i acompanya els col·lectius d'immigrants extracomunitaris, refugiats, sol·licitants d'asil i desplaçats en el seu procés d'arribada, legalització i integració social i comunitària en el país d'acollida. Aquest assessorament és de caire tant jurídic com social, i vol contribuir en el procés d'incorporació dels residents estrangers en tots els aspectes referents a la persona (cultural, laboral, etc.).

Així mateix, l'assessor en processos d'immigració desenvolupa activitats que faciliten aquesta incorporació i la integració de la població forània, mitjançant accions d'informació sobre la immigració, i el foment de la interculturalitat.

Tasques

 • Assessora i informa col·lectius de població immigrada i de la societat d'acollida, per tal de garantir els procediments correctes d'integració.
  Orienta i informa sobre els procediments burocràtics, administratius i jurídics a seguir, per tal de facilitar la legalització de la persona immigrada a la societat d'acollida.
  Supervisa i guia els tràmits i els procediments legals a seguir per garantir la legalització de la situació de l'immigrant a la societat d'acollida.
  Facilita informació de caire pràctic sobre la xarxa de recursos (habitatge, educació, aprenentatge de la llengua, etc.) que pot cobrir les necessitats més immediates de la persona immigrada, en la seva fase d'arribada a la societat d'acollida.
  Facilita informació i supervisa els tràmits per afavorir els processos de reagrupament familiar.
  Facilita informació i assessorament juridicoadministratiu a les empreses o particulars que desitgen contractar laboralment les persones immigrades.
  Manté actualitzada i al corrent de tota novetat, la informació relativa a la legislació i els processos burocràtics sobre immigració.
 • Col·labora i es coordina amb altres organitzacions que presten serveis d'informació i orientació als immigrants, per tal d'acostar la població immigrada a serveis i recursos escaients per a les seves necessitats.
  Identifica les xarxes de suport formal i informal que estableixen els col·lectius immigrants, segons els països de procedència.
  Promou l'accessibilitat a tots els serveis públics ordinaris per part de la població d'origen immigrant.
 • Orienta i assessora sociolaboralment les persones immigrades per tal de facilitar la seva integració econòmica i social.
  Facilita el coneixement sobre el sistema d'economia de mercat i les seves institucions.
  Facilita informació sobre tipologia i característiques dels contractes laborals, en funció de la legislació vigent.
  Facilita informació de caire laboral sobre els drets generats pel treball (prestacions per desocupació, ajuts econòmics, etc).
  Adreça les persones a organitzacions específiques d'orientació i inserció laboral, per tal que puguin millorar la seva capacitat ocupacional i accedeixin a oportunitats d'inserció al mercat de treball.
  Tutoritza i supervisa els processos d'inserció laboral.
 • Actua de pont entre la societat d'acollida i els diferents grups que constitueixen les poblacions d'origen forani desenvolupant tasques que fomenten la coneixença, el respecte i la integració entre sistemes culturals diferenciats (hàbits, costums, religió, folklore, valors, etc).
  Assessora i informa els àmbits de decisió de les administracions que ho sol·licitin per tal d'incorporar la perspectiva de les diferents cultures que representen els diversos grups de població immigrada a les polítiques socials (educació, sanitat, ensenyament, etc.)
  Dóna assistència tècnica a professionals de qualsevol camp, que tenen entre els seus col·lectius d'actuació grups culturals diferenciats (mestres, educadors, treballadors i assistents socials, etc.), per tal d'afavorir un major enteniment dels sistemes culturals i dels valors dels col·lectius atesos.
  Programa, dissenya i dinamitza accions orientades al foment de la integració cultural, la cultura de la diversitat i la lluita contra la xenofòbia en diversos camps d'actuació, tant per a població immigrada com per a població autòctona (col·loquis, seminaris, tallers, jornades, festes, actes culturals, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE