Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Es tracta d'un perfil ocupacional amb competències formadores, que pot ser exercit per professionals esteticistes o maquilladors/es amb una àmplia experiència en la seva feina, que es dediquen a transmetre els seus coneixements, bé a altres professionals, bé a equips comercials o a clientela final.
L'àmbit de treball poden ser sessions formatives a establiments comercials, centres d'estètica, perruqueries o escoles de formació especialitzada.
La temàtica de la formació pot variar des de cursos d'automaquillatge (dirigits a clients finals sense coneixements professionals), passant per maquillatge social o de fantasia, tractaments facials i corporals, tècniques concretes d'aparatologia, depilació, etc., cursos de micropigmentació, tatuatge, etc., en general, totes les matèries del camp de la Imatge Personal.

Tasques

 • Prepara prèviament les sessions formatives que impartirà, interessant-se pel tipus d'assistents al curs, les seves expectatives i la temàtica del mateix. No és el mateix planejar formació per professionals del sector, que per clients finals, sense coneixements específics.
 • Recopila tota la documentació necessària, preparant apunts i materials didàctics per lliurar als/a les assistents com a material de suport, en cas que sigui necessari. Entre aquesta documentació s'inclouran materials fotogràfics, audiovisuals, textos de referència, etc.
 • Prepara de la mateixa manera tots els materials pel desenvolupament del curs: productes, consumibles, eines, indumentària apropiada, etc.
 • Sol·licita aquestes necessitats a la marca comercial que els subministra (en el cas de curs patrocinat) o al centre d'estètica o bé escola.
 • Si és el cas, sol·licita i escull els models necessaris per treballar amb ells durant les sessions formatives.
 • Defineix quins són els materials necessaris que han de dur els/les assistents al curs.
 • Supervisa les instal·lacions on es desenvoluparà l'acció formativa.
 • Una cop iniciat el curs, explica els continguts de forma entenedora pels assistents, admetent dubtes, preguntes, etc., adaptant-se en tot moment a les dinàmiques i ritmes que adquireixi el programa.
 • Programa accions pràctiques on l'alumnat pot dur a terme el que s'hagi après.
 • En cas que sigui necessari, aporta informació comercial sobre els productes de venda associats al curs.
 • Si és pertinent, avalua l'aprenentatge final de l'alumnat, programant proves o pràctiques a manera d'examen.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE