Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el transport marítim de mercaderies, cada vegada més rellevant en el context d'un món globalitzat amb elevats volums d'intercanvi comercial a nivell internacional, apareix la figura clau de les empreses consignatàries de vaixells. Aquestes empreses operen com a intermediàries independents que actuen en nom i per compte del/la propietari/ària d'un vaixell, ja sigui navilier o armador, executant en el port totes les gestions associades al transport de mercaderies. Tant pel lliurament i càrrega o la recepció i descàrrega de mercaderies, les consignatàries s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia. A més, es pot donar el cas que una mateixa consignatària representi a varies companyies navilieres.

En aquest context, el o la cap de línia naviliera d'una empresa consignatària és la persona responsable directa d'un servei marítim regular entre dos o més ports. Aquests serveis regulars són els que estableixen les companyies navilieres per cobrir la demanda de transport de mercaderies i es caracteritzen per tenir unes dates fixes de sortida i arribada a cadascun dels ports, amb la qual cosa el personal carregador de mercaderies pot preveure amb antelació la carrega de mercaderies necessària a cadascun dels ports units per la línia en qüestió. D'aquesta manera, les navilieres i, en aquest cas els o les caps de línia, poden planificar i comercialitzar amb antelació la capacitat de càrrega del vaixell.

Sota la supervisió de la direcció de la delegació, té la responsabilitat comercial i de coordinació de totes les càrregues embarcades o desembarcades en el seu port, així com de mantenir una estreta comunicació amb l'empresa armadora o operadora del servei marítim.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Mantenir un contacte diari i fluid amb l'empresa armadora o l'operadora i seguir les seves instruccions i procediments (manuals o protocols operatius) per a la gestió de la línia marítima sota la seva responsabilitat.
  • Tenir tota la informació respecte a les posicions dels vaixells del servei que gestiona, així com els propers vaixells que s'esperen a la plaça, tant per carregar com per descarregar.
  • Fer una venda exhaustiva del servei representat, mantindre els actuals clients i buscar-ne de futurs, contactant i visitant per oferir els serveis.
  • Informar a l'armadora i l'operadora, conforme amb els terminis preestablerts, sobre les mercaderies que es vagin captant per a pròximes escales.
  • Informar als/les agents en altres ports sobre dades comercials i/o operatives rellevants que puguin ser útils pel bon desenvolupament del servei.
  • Mantindre a l'armadora i operadora plenament informats de les condicions del mercat, preus actualitzats, volums, etc., així com de la situació de la competència i del port/país en general.
  • Estar alerta i resoldre qualsevol problema operatiu o comercial que es generi en relació al negoci, no sols fins el moment del embarcament/desembarcament sinó inclús mes enllà.
  • Controlar i supervisar tota la documentació operativa comercial relativa a la línia naviliera (coneixements d'embarcament, manifestos, facturacions a clients, permisos i/o certificats, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE