Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en anàlisi i disseny de producte ecològic

Descripció

El disseny ecològic de producte suposa una nova manera de pensar, que incorpora criteris ecològics en la producció. Al mateix temps que es tenen en compte criteris tècnics, econòmics o de qualitat, també s'inclou l'aspecte ambiental.

Aquesta figura professional dissenya objectes de consum o matèries per a la producció industrial, tenint en compte criteris ecològics pel que fa als materials, al procés productiu, a la vida útil i al reciclatge posterior dels objectes.

Tasques

  • Defineix el projecte de disseny i l'equip implicat.
  • Determina els aspectes ambientals i les eines que s'han d'utilitzar i analitza el cicle de vida dels materials que intervenen en la producció d'un bé (des de la matèria primera fins als residus finals).
  • Realitza un informe on exposa les alternatives per a la fabricació del producte i valora cadascuna de les possibles solucions, i elabora croquis, prototips, projectes finals i processos productius.
  • D'acord amb els diferents quadres de l'empresa, tria les alternatives que millor s'adaptin al procés productiu i als objectius econòmics de l'empresa.
  • Cerca proveïdors de components en funció dels criteris de qualitat ecològica establerts en el disseny del producte final.
  • Organitza la producció, tenint en compte tot el procés.
  • Avalua el producte i els resultats.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE