Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en jardineria i restauració s'encarrega d'organitzar, dirigir l'execució i supervisar els treballs, ja sigui en grans espais urbans ajardinats, com forestals (correccions hidrològico-forestals), marges d'infrastructures lineals (restauracions de carreteres i talussos en general), com en jardineria a escala més petita (tant pública com privada) i de l'arbrat viari.

Ha de programar i organitzar els recursos humans i materials de cara a la realització dels treballs necessaris per assolir els objectius dels projectes d'enjardinament, revegetació o restauració del medi natural, tot procurant d'emprar espècies autòctones i adaptades als diferents àmbits i microclimes i minimitzar el consum de recursos, especialment d'aigua, fertilitzants i plaguicides de síntesi química.

Tasques

  • Interpreta correctament un projecte d'instal·lació d'un jardí o recuperació d'una àrea degradada, definint els procediments en funció dels pressupostos establerts.
  • Organitza el replanteig i el programa de disseny del jardí o projecte de restauració.
  • Controla dels treballs d'execució d'un projecte de jardineria, revegetació o restauració del medi definint i aplicant els procediments i les tècniques adequades, des d'una òptica de sostenibilitat.
  • Organitza la conservació, manteniment i restauració de les infrastructures, equipaments i mobiliari, si s'escau, associat a la zona enjardinada o restaurada.
  • Supervisa els treballs de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.
  • Organitza les operacions de jardineria i/o restauració, d'acord amb els criteris de qualitat i la legislació vigent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE