Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Contramestre de producció; Encarregat de transformació química; Cap d'equip; Conductor de línia; Supervisor de producció.

Descripció

Les empreses químiques transformadores es caracteritzen per tenir un procés productiu integral, en el qual es desenvolupen totes les fases de fabricació a la mateixa planta (emmagatzement de matèries primeres i producte acabat, producció i envasat). En els últims anys, juntament amb creixents requisits de qualitat, s'ha començat una automatització completa del procés, que ha obligat a l'adaptació dels treballadors cap a les noves tecnologies. Això ha implicat una responsabilitat més gran per part dels operaris de fabricació i un augment de la importància dels comandaments intermedis en el control de les diferents operacions de procés. D'entre aquests en destaca el tècnic de fabricació química, que s'encarrega de supervisar directament les tasques de fabricació i distribució associades a un torn, una línia o un producte concret, cosa que inclou el funcionament, la neteja, la posada en funcionament i l'aturada dels equips i l'organització del seu grup de feina, cosa que implica informar el responsable de producció quan apareix qualsevol anomalia. Aquest professional, present a grans i mitjanes empreses, també és el responsable de la preparació de comandes al magatzem i del seguiment de normes i procediments interns referents a qualitat, seguretat i mediambient per part dels operaris i els peons a càrrec seu, i ha de garantir en tot moment que el producte obtingut compleix les condicions exigides per a la seva posterior comercialització.

Tasques

Aquesta ocupació depèn de manera directa del responsable o director de producció, que agrupa diferents professionals amb un lloc intermedi pel que fa a les responsabilitats de producció. La seva funció principal és coordinar la feina dels operaris de fabricació i dels peons i donar suport a la funció directiva del seu superior, i realitza la majoria de les tasques següents:

 • Organitza i gestiona el funcionament d'una línia o un equip de producció.
  S'encarrega de l'organització del magatzem en funció de la identificació, la recepció i l'expedició de matèries primeres, segons la facilitat de transport y distribució.
  Supervisa les existències de matèries primeres, comença i realitza el seguiment de propostes de comanda, de manera que assegura que estiguin disponibles tots els materials i ingredients en el moment que siguin necessaris.
  Controla la pesada, l'etiquetatge, el trasllat i l'emmagatzement de les matèries primeres que s'han d'utilitzar en la producció.
  Organitza la feina definida pel full de ruta o de fabricació elaborat pel responsable de producció en una àrea determinada i planifica la utilització d'equips i materials i distribueix les tasques dels operaris de fabricació i dels peons.
  Controla el transport de materials elaborats d'una fase a una altra del procés i l'ordre i la neteja de les àrees de feina.
  Determina els plans de manteniment de la maquinària utilitzada en funció de les seqüències del procés.
  Escriu i dissenya procediments de feina, protocols, fulls de registre i altra documentació de fabricació, condicionament, envasat i etiquetatge amb l'ajuda dels tècnics superiors.
 • Controla les instal·lacions de fabricació, manté preparats els equips i els serveis auxiliars per al procés químic i executa les ordres de fabricació.
  Prepara un pla d'ajustament dels diferents paràmetres de temperatura, pressió, nivell, cabdal i temps de procés a les màquines de procés disponibles, que permeti adaptar-se als canvis en el procés productiu.
  Elabora una fitxa de reconeixement o supervisió dels equips de producció per determinar-ne les necessitats de manteniment.
  Supervisa les operacions de fabricació i la utilització dels equips, de manera que verifica les matèries primeres introduïdes en el procés i els productes acabats.
  Elabora fitxes a les quals s'avaluï la gravetat de les anomalies detectades en els equips i les instal·lacions.
  Proposa idees de millora contínua dels processos i l'organització de les instal·lacions productives i auxiliars, de manera que es fa responsable de la productivitat de la seva línia de feina.
  Signa els permisos de feina necessaris per realitzar les operacions de manteniment dels equips i de les instal·lacions sota la seva responsabilitat.
 • Supervisa el compliment dels paràmetres de qualitat, les normes de seguretat, higiene i mediambient en les operacions que controla de manera local.
  Assigna a cada tasca els documents de registre establerts.
  Organitza el sistema de presa de mostres i assaigs a la seva àrea de feina.
  Identifica els punts d'inspecció de qualitat a la seva línia de producció.
  Avalua les mesures de seguretat al magatzem i la seva senyalització en funció de la normativa.
  Verifica el perfecte estat del material necessari per als primers auxilis i de les instruccions d'emergència.
  Avalua la zona de feina en funció de la normativa de seguretat i elabora informes.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE