Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Purchasing Manager

Descripció

El director de compres dirigeix la funció de compres de l'empresa d'acord amb l'estratègia adoptada i assegura el compliment dels objectius de la companyia des de la seva àrea de responsabilitat. Així, el director de compres supervisa i marca les directrius de l'equip de professionals que conformen el seu departament de compres; estudia les tendències del mercat i dels productes; tanca acords amb els proveïdors; analitza informes per determinar maneres de reduir costos al seu departament; i organitza el seu departament per tecnologies.
Durant la seva jornada laboral, el director de compres s'ha de relacionar amb molts professionals i proveïdors i, a més, ha de solucionar les incidències que es produeixin al seu departament, fet que l'obliga a enfrontar-se a situacions noves cada dia.

Hi ha diverses opcions possibles per aquesta figura professional: Director de Compres de Producció, Director de Compres de Components, Director de Compres Generals.

Tasques

 • Elabora i dirigeix la política de compres del seu departament.
 • Organitza l'àrea de compres tant pel que fa als aspectes operatius i funcionals com a la política de personal. Optimitza els recursos humans de que disposa.
 • Elabora i controla el pressupost de l'àrea de compres i controla la seva execució.
 • Defineix i estableix la política de proveïdors de manera que s'assegurin els requeriments que s'han de satisfer pels proveïdors en quant a tecnologia, qualitat, capacitat tecnològica, capacitat de lliurament i gestió directiva.
 • Dirigeix i supervisa el procés de selecció dels proveïdors potencials.
 • Supervisa el bon funcionament dels paràmetres d'avaluació de proveïdors.
 • Analitza les necessitats de compra, les tendències del mercat i identifica noves oportunitats.
 • Estableix els procediments i processos de l'empresa de compra de materials i productes.
 • Implanta sistemes de millora continuada pel que fa a la reducció de costos, preus i despeses, racionalització de procediments i productes, globalització de les compres.
 • Assessora sobre les decisions de compra o fabricació de determinats productes.
 • Analitza els factors que integren els costos de l'aprovisionament: cost de la comanda, cost del transport, cost del material i cost de l'estoc, per tal d'aplicar estratègies de millora.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE