Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Promotor/a de projectes d'innovació

Descripció

El/la cap d'inversions i innovació és el/la professional especialitzat/da en la inversió en tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Aquest/a professional promou el desenvolupament d'aquestes tecnologies i busca l'obtenció de rendiment. Les inversions es poden dur a terme a empreses, sobre iniciatives emprenedores o per impulsar noves idees de negoci.

La funció principal d'aquest/a professional és detectar les noves solucions tecnològiques mitjançant la prospecció contínua del mercat (cerca de notícies en mitjans especialitzats, contactes amb empreses tecnològiques, estudis de mercat, etc.) i a analitzar-les per valorar la idoneïtat d'invertir-hi. Això fa que hagi d'estar al dia tant dels àmbits d'actuació prioritaris de les Smart Cities com de les solucions tecnològiques que s'hi apliquen.

El/La cap d'inversions i innovació pot treballar pel seu compte o per compte aliena. En aquest darrer cas, ho fa, habitualment, en organitzacions que desenvolupen serveis d'intermediació entre empreses, persones emprenedores i inversors/es (business angels networks), o en fons de capital risc, seed money/seed capital o capital llavor.

Tasques

  • Analitza idees, projectes i empreses tecnològiques, i identifica les que poden convertir-se en una alternativa d'inversió.
  • Realitza la diagnosi sobre la viabilitat del projecte tecnològic, tenint en compte les necessitats del mercat, les possibilitats del producte i les opcions financeres, i pren la decisió sobre l'idoneïtat d'invertir-hi.
  • Valora el capital a invertir en cada projecte, idea o empresa.
  • Negocia les condicions de la inversió.
  • Contacta amb altres possibles inversors/es o accionistes per cercar noves fonts de finançament, i/o posa en contacte la persona emprenedora o l'empresa amb inversors/es.
  • Participa en el desenvolupament de la idea de negoci o producte, i aporta de coneixement i experiència per la reorganització de l'empresa, la seva constitució o el desenvolupament del negoci.
  • Segueix la idea de negoci pel que fa a penetració en el mercat i opcions de futur.
  • Gestiona, controla i supervisa un equip de persones que realitzen tasques de cerca de nous projectes, estudis de viabilitat i valoracions d'inversions.
  • Manté i amplia la seva xarxa de contactes mitjançant visites comercials o reunions amb empreses, agrupacions empresarials innovadores, emprenedors/es, agències de desenvolupament, parcs i centres tecnològics, universitats, o escoles de negoci.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE